Další služby nabízené naší firmou

 • technicko-organizační činnost v požární ochraně
 • technicko-organizační činnost  v  bezpečnosti práce  a ochraně zdraví při práci
 • veškeré montáže elektrických a  protipožárních zabezpečovacích systémů (EZS a EPS), kamerových systémů (CCTV) a dalších systémů s bezpečností souvisejících
 • servis a revize
 • sledování osob a věcí
 • pátrání po osobách a věcech
 • sledování a pátrání v zahraničí
 • vymáhání pohledávek
 • rodinná problematika
 • zajišťování důkazů
 • zvláštní služby
 • bodyguarding
 • zmocněnec poškozeného
 • vyhledávání odposlechů
 • firemní prověrky
 • vyšetřování, kriminalistika, detektivní služby
 • kamerové bezpečnostní systémy
 • bezpečnostní zajišťování objektů
 • práce pro advokátní kanceláře
 • zajištění soudních znalců, zajištění exekutora
 • zajištění přepravy cenností a finančních hotovostí (nejen ČR)
 • mobilní kontroly – patroly
 • bezpečnostní logistika – poradenství