Elektrické protipožární systémy (EPS)

EPS je plně automatický systém, jehož úkolem je včasné rozpoznání vznikajícího požáru, přenesení této informace do místa s kvalifikovanou obsluhou a aktivace navazujících protipožárních zařízení. Právě rychlým určením místa vznikajícího požáru a jeho včasným uhašením lze předejít nejen rozsáhlým škodám na majetku, ale především újmám na zdraví a lidských životech.

Systém EPS se skládá z ústředny a požárních hlásičů. Mezi základní typy požárních hlásičů patří tlačítkové hlásiče pro ruční vyhlášení poplachu a automatické hlásiče reagující na projevy provázející vznikající požár (např. kouř, změna teploty, mihotavé světlo plamene).

V současné době dodáváme tyto druhy EPS:

  • pro komerční a nekomerční objekty
  • pro průmyslové objekty
  • pro objekty s nebezpečím výbuchu
  • pro železniční vagóny a kolejová vozidla
  • pro speciální stroje a zařízení
  • pro stříkací kabiny
  • EPS dle speciálních požadavků objednatele