Osobní ochrana - GARDING

Poskytování a zkvalitňování bezpečnostní práce. Průběžně vyhodnocování veškerých činnosti ve formě bezpečnostních analýz, které slouží k provádění bezpečnostních auditů. Ty mají za cíl minimalizovat bezpečnostní rizika zejména odhalování rizikových míst na objektu, kontrolou dodržování provozních procesů, např. při evidenci a pohybu zboží a osob.

Jejich závěrem je návrh opatření nebo činností, směřujících k udržení nebo zkvalitnění poskytované služby.