Standardní PCO

Základní a nedílnou součástí společnosti je monitorování objektů na základě vyhodnocovací jednotky pultů centralizované ochrany. PCO je koncové zařízení na přenos a příjem informací z elektronického zabezpečovacího systému (EZS) nebo jakýchkoliv jiných bezpečnostních systémů, které jsou nainstalovány na střeženém objektu.

Přenos může být realizován podle přání zákazníka, buď po telefonní lince nebo pomocí bezdrátového spojení (z důvodu bezpečnosti připojení po telefonní lince nedoporučujeme). PCO typu RADOM, JABLOTRON, PARADOX, SATEL a mnoho dalších technologií, které jsou umístněné na dispečinku naší společnosti a nepřetržitě monitorují stavy střežených objektů. Tyto pulty centrální ochrany jsou navzájem monitorovány, několikanásobně zálohovány a při jakémkoliv problému nebo výpadku převezme řízení záložní systém. Pro stabilitu celého systému používáme operační systém LINUX.

Na obrazovkách počítačů se zobrazí potřebné podrobné informace o poplachu, poruchách a dalších stavech zabezpečovacích systémů. Na základě signálu poplach, dává operátor příkaz výjezdové skupině k provedení zásahu v daném objektu a prostřednictvím komunikace upřesňuje místo narušení. Díky moderním technologiím a komunikačním systémům není žádným problémem ochránit objekty nejen v České republice ale i v zahraničí.

Operátor je schopen podle přijatých zpráv určit přesné místo v objektu, ve kterém byl zaznamenán pohyb nebo jiná událost. Zásahová skupina provede na místě opatření, která zamezí dalšímu ohrožení majetku zákazníka. Na základě vyhodnocení bezpečnostní situace v objektu, je-li to nutné, zůstává na místě napadení ozbrojený člen výjezdové skupiny, který provádí ostrahu majetku zákazníka do příchodu kompetentních osob, případně do příjezdu výjezdové skupiny policie, hasičů či zdravotní pomoci.

Typ připojení na DPPC (PCO)

1. Po telekomunikační síti – pevná linka

Výhody pevné linky:

 • přenáší na PCO všechny informace, které je systém EZS v objektu schopen poskytnout u většiny ústředen
 • EZS stačí ke zprovoznění komunikace s PCO pouze naprogramovat, nevyžaduje dokoupení dalších zařízení

Nevýhody pevné linky:

 • nutnost telefonní linky v objektu pro přenos na PCO
 • je pomalejší a závislý na kvalitě telefonní linky – přenos je méně spolehlivý (poruchy na lince, její přerušení příp. narušitelem,  apod.)
 • kontrola spojení s PCO pouze 1x za 24 hod.
 • navyšuje tel. poplatky o hovory uskutečněné systémem EZS dle frekvence zapínání a vypínání
2. GSM modulem

Výhody GSM modulu:

 • nevyžaduje se přítomnost telefonní linky v objektu
 • zabezpečí přenos důležitých informací z objektu
 • PCO je obtížně napadnutelný narušitelem

Nevýhody GSM modulu:

 • spolehlivost je závislá na momentálním zatížení sítě mobilních telefonů (GSM)
 • finanční náklady spojené s instalací (GSM) modulu (pořizovací cena + práce)
 • finanční náklady aktivací SIM karty u jednoho z našich operátorů
 • velkým problémem je možné zarušení SIM karty rušičkou přímo na objektu, tím pádem malá bezpečnost
3. Bezdrátově pomocí GPRS vysílače – JJTrend

Výhody vysílače GPRS:

 • splňuje zabezpečení „3.kategorie“ do vyšších rizik (jak samostatné zařízení, tak i přenosová cesta)
 • není potřebná telefonní linka v objektu pro připojení EZS na PCO – úspora vysokých poplatků za telefonní impulzy a SMS zprávy
 • přenos na PCO přes GPRS vysílač funguje v reálném čase bez zpoždění po síti GSM-GPRS (stálé on-line spojení)
 • v případě poruchy komunikační linky GPRS je automaticky na dispečinku vyhlášen alarm o ztrátě spojení a vysílač okamžitě přepíná na záložní linku
 • interval kontroly spojení s PCO max. 1x za 30 vteřin až 2 minuty, nezatěžuje případnou telefonní linku v objektu ani provozem ani finančně
 • je obtížně napadnutelný narušitelem
 • kontrola zarušení signálu s možností automatického přesměrování

Nevýhody vysílače GPRS:

 • nutnost dovybavení instalovaného systému vysílačem – finanční náklady spojené s instalací vysílače (pořizovací cena + práce) // v některých případech pro stávající klienty zdarma!!!
 • navýšení poplatků za střežení (poplatek za datovou komunikaci) // v některých případech pro stávající klienty zdarma!!!