Car PCO - sledování vozidel

Logistic

  • Satelitní systém sledování provozu vozidel vhodný pro přepravní společnosti, firemní dopravu, taxislužby a firmy zajišťující pohotovostní přepravy. Základem systému je vozidlová jednotka CarGuard, která předává v on-line provozu prostřednictvím privátní komunikační sítě GPRS (APN) informace o poloze vozidla ze satelitní sítě GPS.

  • Pomocí uživatelského SW získá zákazník aktuální a přesné informace o polohách vozidel v reálném čase. Samozřejmostí je tvorba knihy jízd, zobrazení historie provozu vozidel na dodaných mapách a přehled o spotřebě PHM. Na přání je instalován čipový karetní systém pro identifikaci řidičů ve vozidle, případně přepínač služební nebo soukromé jízdy. dále je možné jednotku vybavit LCD terminálem pro komunikaci s dispečerským pracovištěm.

  • Vozidlová jednotka má vstupy pro přenos určených informací (např. sklopení nákladu, posyp vozovky, otevření nákladového prostoru zapnutí taxametru, tísňový hlásič a další). – Hromadné načtení informací o čerpání pohonných hmot z tankovacích karet CCS, OMV …

Security

  • Vozidlová jednotka umí vše jako „LOGISTIC“ plus: Satelitní systém sledování provozu vozidel snižující riziko krádeže vozidel a jejich vykrádání. Základem systému je vozidlová jednotka CarGuard, která předává v on-line provozu informace o poloze vozidla ze satelitní sítě GPS prostřednictvím privátní komunikační sítě GPRS na dohledové centrum naší firmy.

  • Vozidlová jednotka přenáší zprávy o nelegálním vstupu do vozidla a umožňuje v tomto případě z dohledového centra bezpečně odstavit vozidlo z provozu. Na jednotku se na přání připojují detektory náklonu, prostoru, nárazu … (pro případ krádeže pneu nebo odtažení nebo informaci o nehodě vozidla) a bezkontaktní karta pro kontrolu řidiče a legalizaci jízdy. Dále je možné doplnit dohledávacím systémem

  • Předností systému CarGuard, proti všem systémům na našem trhu, je neustálá kontrola spojení vozidlové jednotky s dohledovým centrem a to i při parkování vozidla. Každý pokus o zarušení vozidlové jednotky se projeví ztrátou spojení, která se okamžitě prověřuje.3