Bezpečnostní logistika

Významnou konkurenční výhodu vidíme v tom, že jsme menší společnost moderního typu, máme jednoduchou organizační strukturu, která nám umožňuje na běžné i mimořádné požadavky klienta reagovat bez zbytečných prodlev.

Management se skládá ze zkušených pracovníků, kteří se v segmentu bezpečnostních služeb pohybují řadu let a mají vysoké odborné zkušenosti. Díky tomu máme vysokou znalost trhu, takže jsme schopni klientovi nabídnout a poskytnou přesně to, co potřebuje.

  • Důležitou přidanou hodnotou námi poskytovaných služeb je činnost provozně bezpečnostního manažera. Ten zajišťuje organizaci, výkon a kontrolu všech činností našich bezpečnostních pracovníků na objektu. Zároveň se sám aktivně podílí na zkvalitňování bezpečnostní práce tím, že průběžně vyhodnocuje veškeré výstupy z činnosti ve formě bezpečnostních analýz, které slouží k provádění bezpečnostních auditů. Ty mají za cíl minimalizovat bezpečnostní rizika zejména odhalování rizikových míst na objektu, kontrolou dodržování provozních procesů, např. při evidenci a pohybu zboží a osob. Jejich závěrem je návrh opatření nebo činností, směřujících k udržení nebo zkvalitnění poskytované služby.

  • Provozně bezpečnostní manažer průběžně komunikuje s klientem, a podle jeho požadavků provádí reporting o činnostech na objektu. Ten obsahuje všechny relevantní informace, podle kterých klient snadno zhodnotí, jaké výsledky pro zabezpečení jeho objektu naše služby přinášejí.